Zakup 10 nowych zestawów

Stale zwiększamy nasze możliwości transportowe. Tej jesieni zakupiliśmy kolejne 10 zestawów.